שיחה עם בן הזוג ("שיחות בית קפה")
 גישור
 גירושין בשיתוף פעולה
 משא ומתן בן עורכי דין
 התדיינות משפטית